0618 358 004

Een tekening zegt iets over de beleving en het gevoel van het moment waarop de tekening wordt gemaakt.

Elke tekening verdient aandacht, want elke tekening vertelt iets. Het is een tekentaal, en als een kind u wil vertellen dat het niet zo goed gaat of juist wel heel goed gaat, dan is dat natuurlijk heel belangrijk om te weten.

In een kindertekening is een schat aan informatie te vangen.

Een tekening is een beeldtaal, een extra taal, een tekentaal. Zelfs als je kind alleen nog maar krast is er informatie te ontdekken over de ontwikkeling.

Elke tekening zegt iets over het kind, ook al is het een momentopname.

Wil je weten waar je kind staat in zijn of haar ontwikkeling? Maak jij je zorgen over bepaald gedrag? Zie je in de tekeningen van je kind steeds iets terugkeren en wil je weten wat dat wil zeggen? Er is altijd veel te ontdekken in een kindertekening, zelfs als je kind alleen nog maar krabbelt.

Intro

Welkom op mijn site 'SchatVanger'. Op de site vertel ik u iets over het analyseren van kindertekeningen en over de mogelijkheden.

In een kindertekening is een schat aan informatie te vangen. Een tekening is een beeldtaal, een extra taal, een tekentaal. Zelfs als je kind alleen nog maar krast is er informatie te ontdekken over de ontwikkeling. Kinderen laten in hun tekeningen iets van zichzelf en hun belevingswereld zien. Kinderen leven dicht bij hun gevoel en ze kunnen deze gevoelens nog niet goed verwoorden. Tekenen is dan een fijne manier om zich te kunnen uiten. Het kind tekent en verwerkt leuke en minder leuke dingen op papier. Het kind vertelt iets zonder woorden.

Volwassen hebben ook vaak nog wel moeite om zich verbaal goed te kunnen uiten. Daarom heb ik ook de mogelijkheid gegeven om naar tekeningen van een volwassenen of ouder(s) te kijken. Het is bijvoorbeeld superleuk om samen met je kind te tekenen en te ontdekken wat die beeldtaal zegt. Het is een prettige manier van communiceren en je hoeft helemaal geen groot talent te hebben om een tekening van waarde te maken.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten, lees en kijk dan verder op de site, er valt nog meer te ontdekken.

Over mij en mijn opleiding 'kindertekeningen analyseren'.

Mijn naam is Anna Schat-Vanger. Mijn achternaam vind ik heel toepasselijk voor de naam van deze site, want in elke kindertekening is een schat aan informatie te vangen.

Twaalf jaar heb ik met plezier een B & B met 3 appartementen gerund. Nadat we het pand hadden verkocht, verhuisden we naar een kleinere woning aan het water. Hierdoor ontstond er meer tijd voor mijn passie tekenen en schilderen, waar ik me van kinds af aan al mee bezig hou. Daarnaast sprak de opleiding 'kindertekeningen analyseren' me ook al een hele tijd aan en ik besloot deze te gaan volgen.

Inmiddels heb ik de opleiding afgerond en ik ben geslaagd met een 10. Het diploma is binnen. Ik heb geleerd over de tekenontwikkeling van een kind, over de verschillende ontwikkelfases en hoe je die terug kunt vinden in een tekening. Zelfs als je kindje alleen nog maar krast, kun je zien welke tekenontwikkeling daarbij hoort. Ik heb geleerd hoe ik informatie kan gaan zoeken en signalen kan gaan opvangen uit een tekening, over hoe het kind zich voelt of wat het kind wil zeggen. Belangrijk zijn de (grond)regels die daarbij horen, het toepassen van schema’s en modellen. Door oog te hebben voor elke detail en de betekenis ervan, is het mogelijk om waardevolle informatie uit een tekening te halen.

De opleiding 'kindertekeningen analyseren' heeft me nieuwe inspiratie gegeven en ontzettend doen groeien. Ik wil graag mijn kennis delen en toepassen in het analyseren van kindertekeningen vanaf de leeftijd van 0 tot en met pubers. Ook is er de mogelijkheid om tekeningen van volwassen te analyseren. En elke tekening is van waarde, daar hoef je geen grootmeester voor te zijn.

Waarom is creativiteit belangrijk?
Ieder kind is anders en daarom blijft het ontzettend belangrijk om goed te kijken hoe ieder kind het beste tot zijn recht kan komen. Creativiteit en creatieve vakken zijn hierbij onmisbaar, het draagt bij aan het kind zijn welzijn, ontwikkeling en het ontdekken van talent en kracht.

Ik kan me daarom goed vinden in de visie van Rudolf Steiner, die de antroposofie heeft ontwikkeld. Denk aan de antroposofische scholen. Naast de gewone vakken wordt in dit onderwijs ook veel aandacht besteed aan creatieve vakken. Er wordt rekening gehouden met het feit dat ieder kind van zichzelf bepaalde talenten heeft en het kind wordt geholpen om die talenten te vinden en verder te ontdekken. Creativiteit is hier niet bij weg te denken.

Ook wordt in dit onderwijs rekening gehouden met de ontwikkelfase van het kind. Daarnaast verteld psychiater en psycholoog Carl Jung dat uitingen van het onbewuste, zoals tekenen, tegenwicht aan het bewuste biedt en leidt tot een evenwicht in de psyché. Ook kan het feiten onthullen voor bijv. verwerking. Volgens Jung kan door de bevrijding van onbewuste patronen en gevoelens groei ontstaan en daar sluit ik me bij aan.

Creatieve vakken verdwijnen steeds meer uit het reguliere onderwijs. Mijn streven is dat deze vakken evengoed serieus worden genomen. Tekenen is een van de vakken die wordt onderschat, terwijl het een beeldtaal is, dat zoveel te vertellen heeft.

Anna Schatvanger - kindertekeningen analyseren

Voor wie

Wie kan gebruik maken van een tekening analyse en hoe?

Ouders kunnen altijd gebruik maken van het laten analyseren van de tekening van hun kind. Wil je begrijpen wat een kind zonder woorden zegt, wat je kind aan je laat zien, wil je weten wat er in je kind omgaat en hoe het zich voelt? Elke tekening zegt iets, ook al is het een moment opname. Wil je weten waar je kind staat in zijn of haar ontwikkeling? Maak jij je zorgen over bepaald gedrag? Zie je in de tekeningen van je kind steeds iets terugkeren en wil je weten wat dat wil zeggen? Er is altijd veel te ontdekken in een kindertekening, zelfs als je kind alleen nog maar krabbelt.

Je kunt mij de tekening(en) mailen en de nodige informatie toevoegen. De foto van de tekening moet wel duidelijk zijn, je mag natuurlijk ook de tekening afgeven. Graag zou ik de leeftijd en het geslacht van uw kind willen weten. Het kan zijn dat ik later nog wat meer informatie nodig heb, maar dan mail ik u terug. Ik neem alle tijd voor elke tekening en ga er uitgebreid mee aan de slag. Een blik op de tekening is niet genoeg, er moet met regelmaat naar gekeken worden. Het kost tijd om te ontdekken wat de tekening zegt. Zodra ik de tekening geanalyseerd heb, mail ik deze informatie naar u terug. En natuurlijk blijft deze informatie strikt vertrouwelijk.

Volwassen en ouders kunnen ook hun tekening(en) insturen. Hele simpele, kinderlijke tekeningen zijn dan erg gewenst en kunnen juist veelzeggend zijn. Als je samen met een kind gaat tekenen, vergeet dan niet, dat de sfeer lekker ontspannen moet zijn. Er mag geen druk uitgeoefend worden op het kind, de tekening moet uit het kind zelf komen. Tekenen hoort fijn te zijn om te doen.

Als een kind graag een opdracht wil, voor het maken van een tekening, zou je kunnen kiezen uit een menstekening, huistekening, boomtekening of gezinstekening. Deze tekeningen geven vaak veel informatie. Een huis, boom en mens tekening is ook altijd een leuke en gezellige opdracht, of een andere combinatie, als er maar gewerkt wordt in een ontspannen sfeer. Volwassen en ouders kunnen evengoed een van deze opdrachten maken.

Natuurlijk zijn er nog veel meer opdrachten mogelijk. Ik noem er nog een paar; een eilandtekening maken, dit kun je ook heel goed samendoen, door op een groot vel papier ieder zijn eigen eiland tekenen. Een naamtekening is heel geschikt om door pubers te laten maken. Krassen, roteren, cirkels en spiralen tekenen geeft ontspanning en kan helend werken bij onrustige en drukke kinderen. Ik zou u over de verschillende mogelijkheden kunnen adviseren.

Met het tekenen van zieke kinderen en kinderen die te stellen hebben met rouwverwerking, is het extra belangrijk om te kijken naar wat het kind nodig heeft, hoe het kind zich voelt, te vragen wat het kind wil tekenen en te laten weten dat gevoelens er mogen zijn. Zo kan het kind zijn of haar gevoelens gaan uiten en verwerken. Let ook op de non-verbale signalen. Wanneer alles te veel wordt voor een kind kan het blokkeren, door met deze kinderen te tekenen kan de koppeling van negatieve beelden losgemaakt worden en omgezet worden in positieve beelden en gevoelens.

Als u gaat tekenen met een kind, zorg er dan wel voor, dat het kind genoeg keuze heeft om te kunnen kiezen uit verschillende kleuren en dat het papier niet te klein is. De voorkeur bij kinderen gaat vaak uit naar viltstiften, verf of kleurpotloden.

Ik zou ook met het kind kunnen gaan tekenen. Het nadeel hiervan is dat het kind zich dan op onbekend terrein begeeft en zich dan ongemakkelijk kan gaan voelen. Dit hoeft natuurlijk niet altijd het geval te zijn. Is dat wel het geval, dan is er de mogelijkheid dat ik bij u thuiskom. Zou u willen dat ik met u kind ga tekenen, of met u en uw kind, dan kunt u dat altijd aangeven.

Kindercoach ’s, leerkrachten, pedagogische medewerkers en therapeuten kunnen ook gebruik maken van het analyseren van een kindertekening, maar dan uitsluitend in overleg en goedkeuring van de ouders of verzorgers.

Interesse?
Klik hier voor een afspraak

Wanneer

Wanneer laat je een tekening analyseren en wat zijn de kosten?

Elke tekening zegt iets over het kind, ook al is het een momentopname. Kinderen laten in een tekening iets van zichzelf en hun belevingswereld zien. Wil je als ouder weten wat je kind verteld in zijn of haar tekening, dan zou je deze tekening kunnen laten analyseren. Het is vaak heel verrassend. Het gaat er dus in eerst instantie niet om, dat er iets aan de hand zou moeten zijn. Een kind kan in een tekening ook aangeven dat het lekker in het vel zit en blij en gelukkig is. Dat is altijd fijn om te constateren.

In een tekening laten kinderen vaak zien hoe ze zich voelen en wat hen bezighoudt. Tekenen kan daardoor heel rustgevend en ontspannen werken.

Ieder kind is anders en het blijft belangrijk om te kijken hoe een kind het beste tot zijn recht kan komen. Een tekening kan soms een eyeopener zijn.

Een kind tekent en verwerkt leuke en minder leuke dingen op papier. Met de nodige kennis kun je ontdekken wat er bij hen speelt op emotioneel, lichamelijk en sociaal gebied.

Tekeninganalyse kan onder meer inzage geven in:

Waar een kind is in zijn/haar (teken) ontwikkeling.
Wat het nodig heeft voor een gewone, gezonde ontwikkeling.
Het zelfbeeld en lichaamsbeeld van een kind.
Het herkennen van een terugval of een geblokkeerde, vertraagde ontwikkeling.

Wanneer iets in een tekening vragen oproept en dus extra aandacht nodig heeft, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Wel is het verstandig om dan naar meerdere tekeningen van het kind te laten kijken, om te zien of dit zich herhaalt en er misschien een signaal wordt afgegeven. Zou dit het geval zijn, dan wordt geadviseerd om verder onderzoek te laten doen.

Informatie over hoe u te werk kunt gaan met het maken van een tekening, vindt u op de pagina 'Wie kan gebruik maken van een tekening analyse en hoe?'

Een tekening analyseren kost € 25,-

Als ik zelf ga tekenen met een kind reken ik per uur € 12,50 extra. Dit kan in overleg bij mij thuis of bij u thuis. De tekening ga ik niet tijdens het tekenen analyseren. Er is alle tijd en rust voor nodig om de tekening zo goed mogelijk te bekijken. Het analyseren kost minsten een paar uur tijd. Zodra ik de analyse klaar heb mail ik dit samen met de tekening naar u terug, dan kunt u deze rustig doorlezen en bewaren. Natuurlijk is het naderhand bespreekbaar en kunt u er vragen over stellen. Ik ben bereikbaar op telnr. 0618 358 004 .

Interesse?
Klik hier voor een afspraak

Voorbeelden

Tot slot

Een tekening zegt iets over de beleving en het gevoel van het moment waarop de tekening wordt gemaakt.

Hoe meer aanwijzingen in een tekening dezelfde kant op wijzen, hoe duidelijker de boodschap is. Wanneer er in meerdere tekeningen over een langere periode steeds hetzelfde signaal wordt afgegeven, dan kan er sprake zijn van een aandachtspunt voor een hulpvraag.

Elke tekening verdient aandacht, want elke tekening vertelt iets. Het is een tekentaal, en als een kind u wil vertellen dat het niet zo goed gaat of juist wel heel goed gaat, dan is dat natuurlijk heel belangrijk om te weten.

Ik wens iedereen heel veel tekenplezier toe!

contactgegevens

Anna Schatvanger
De Woudhorne 27
9101 DE  Dokkum

Telefoon: 0618 358 004

E-mail:   info@schatvanger.nl
Website:   www.SchatVanger.nlContactformulier